Vážení zákazníci, So veľkou radosťou oznamujeme, že oslavujeme 4. výročie nášho e-shopu Cannapurna! K tomuto významnému míľniku sme pre vás pripravili mimoriadnu akciu na všetky naše produkty. Niektoré z nich budú dosahovať až 50 % zľavu! Akcia bude prebiehať na neurčito až do odvolania, takže neváhajte a využite túto jedinečnú príležitosť. Najlepšie produkty na trhu teraz za najlepšie ceny na trhu, to je ponuka, ktorú si nesmiete nechať ujsť! Je potrebné zdôrazniť, že počas tohto obdobia nebudú platiť žiadne ďalšie zľavy, kupóny a podobne. Využite túto akciu ešte dnes!

Obchodné podmienky

I. O nás

 1. Sme spoločnosť Cannapurna, s.r.o., so sídlom Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00, Praha 5, identifikačné číslo: 087 41 468, zaregistrovaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 324367 (“predajca“).
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predajcom a inou fyzickou osobou staršou ako 18 rokov („kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predajcu („e-shop“) na internetovej adrese https://www.cannapurna.cz/ („webová stránka“).
 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

II. Užívateľský účet

 1. Z vášho užívateľského účtu môžete vykonať objednávku, no na vytvorenie objednávky nie je účet nevyhnutný - objednávku môžete vytvoriť aj bez registrácie.
 2. Pri registrácii, ale aj pri objednávaní tovaru nezabudnite, že ste povinní uvádzať všetky údaje správne a pravdivo, a v prípade akejkoľvek zmeny ich aktualizovať. Údaje, ktoré uvediete pri objednávaní alebo v užívateľskom účte, považujeme za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom.
 4. Užívateľský účet nemusí byť neustále k dispozícii, najmä v súvislosti s potrebnou údržbou našej hardvérovej a softvérovej výbavy alebo tretích strán.
 5. Pri registrácii nám tiež udeľujete súhlas na spracovanie osobných údajov na účely zasielania newslettera. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach užívateľského účtu. Prosím, oboznámte sa tiež s zásadami spracovania osobných údajov dostupnými v záložke Podmienky ochrany osobných údajov.

 

III. Charakter a nákup tovaru

Informácie o tovare

 1. Náš online obchod obsahuje všetky potrebné informácie o tovare. Napriek tomu môžeme s vami uzatvoriť kúpnu zmluvu na individuálne dohodnutých podmienkach.
 2. V prípade uvedenia ceny, pri ktorej je zrejmé, že ide o chybu v písaní alebo číslach, táto cena nie je záväzná a zmluva nie je uzatvorená.
 3. Celá prezentácia produktov v online obchode je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu týkajúcu sa týchto produktov. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nevzťahuje. S ohľadom na charakter tovaru by sme vás radi upozornili, že:
 • nákup tovaru v online obchode môže uskutočniť výlučne osoba staršia 18 rokov, preto si vyhradzujeme právo overiť vašu vekovú hranicu,
 • Chceli by sme upozorniť, že tovary obsahujúce látky ako CBD, CBDV, CBG, CBN, HHC, HHCP, THCP, THCV, H4CBD, HHC-O a ich
  kombinácie sú surovinou určenou na ďalšie spracovanie alebo nazbierateľské účely (okrem výslovne uvedeného inak) a nie sú určené navnútorné užitie. Ak tieto produkty použijete iným spôsobom alebo na iné účely, než naktoré boli určené, nezodpovedáme za takéto použitie.
 • Žiadne informácie na tejto webovej stránke v žiadnom prípade neincentivujú výrobu omamných látok. Informácie, ktoré nájdete na tejto webovej stránke týkajúce sa liečivých a podporných vlastností produktov a tiež CBD, CBDV, CBG, CBN, THC, HHC, HHCP, THCP, H4CBD, HHC-O, THCV aich kombinácií, majú iba informatívny charakter. Nemali by sa považovať za návod na použitie. Nezodpovedáme za dôsledky manipulácie s produktmi, ich ďalšieho spracovania alebo iného použitia.

 

Ako prebieha objednávka?

 1. Naše tovary môžete zakúpiť v internetovom obchode prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje hlavne informácie o produkte, cene, spôsobe platby, údajoch o požadovanom spôsobe doručenia tovaru a s tým spojených nákladoch. Na základe týchto informácií vytvoríte objednávku ("Objednávka").
 2. Pred odoslaním Objednávky vám umožníme na webovej stránke skontrolovať a meniť údaje. Údaje, ktoré počas objednávania zadáte, považujeme za aktuálne a pravdivé. Vyhradzujeme si právo overiť telefónne údaje uvedené v Objednávke.
 3. Vytvorením Objednávky a tým súhlasom s týmito obchodnými podmienkami potvrdzujete, že ste sa s nimi oboznámili a že budete objednaný tovar používať iba v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
 4. Po prijatí Objednávky vám ju potvrdíme prostredníctvom e-mailovej správy na adresu uvedenú v Objednávke.
 5. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia našej e-mailovej správy o prijatí Objednávky. Ak bude charakter objednávky neobvyklý (napríklad vysoká cena alebo veľké množstvo), vyhradzujeme si právo kontaktovať vás so žiadosťou o dodatočné potvrdenie Objednávky. V takom prípade bude kúpna zmluva uzatvorená až po obdržaní vášho potvrdenia tejto Objednávky.
 6. Náklady na používanie komunikačných prostriedkov vzniknuté v súvislosti s jednaním o uzatvorení kúpnej zmluvy si hradíte sami, tieto náklady sa nijak nelíšia od základnej sadzby.

 IV. Doručenie tovaru

 1. Tovar doručujeme prostredníctvom vybranej prepravnej metódy (Českou poštou - balík do ruky, na poštu alebo do balíkovne, PPL alebo Zásilkovnou) na adresu uvedenú v Objednávke. Osobný odber je možný len po predchádzajúcej dohode na adrese: Potoky 552, 760 01 Zlín. Aktuálny cenník poštovného a balného nájdete vždy pri príslušnom produkte pri tvorbe Objednávky.
 2. Tovar vám bude doručený najneskôr do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že objednaný tovar nebude na sklade a ani nebude skladovaný do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Táto dodacia lehota sa nevzťahuje na tovar, u ktorého je na tejto webovej stránke výslovne uvedená dlhšia dodacia lehota.
 3. Pri doručení ste povinní prevziať tovar. V prípade, že je zo strany kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako bol uvedený v Objednávke, ste povinní uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pri prevzatí tovaru od prepravcu ste povinní skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to neprodleno oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie ste povinní zásielku od prepravcu prevziať. O zistenom poškodení nás prosím bezodkladne informujte a toto poškodenie prosím zdokumentujte.

V. Platobné podmienky

 1.   Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s doručením tovaru (poštovné a balné) môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 • Bezhotovostným prevodom na účet predajcu č. 2501732356/2010, vedený u Fio banka, a.s.,
 • Bezhotovostným prostredníctvom platobnej brány Pays,
 • Dobierkou pri odovzdaní tovaru.
  1. Ak budete platiť prevodom, prosíme vás o uhradenie kúpnej ceny spolu s uvedením variabilného symbolu platby uvedeného v potvrdení e-mailu, ktorý vám v potvrdení ponuky zašleme. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predajcu. Tovar bude expedovaný po pripísaní príslušnej čiastky na účet predajcu vedený u poskytovateľa platobnej brány.
   1. Podľa zákona o evidencii príjmov je predajca povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatý príjem u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
   2. Pre každú platbu vám vystavíme po zaplatení ceny daňový doklad - faktúru. Tá bude spĺňať požiadavky daňových a účtovných predpisov.
   3. Predajca je plátcom DPH. Informácie o celkovej cene tovaru vrátane DPH budú uvedené v ponuke tovaru.

VI. Odstúpenie od zmluvy

  1. Ak vstupujete do zmluvného vzťahu s nami ako spotrebiteľ, t. j. osoba, ktorá vystupuje mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu do 14 dní od prevzatia tovaru.
  2. Dôležité upozornenie: Vezmite prosím na vedomie, že podľa občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, ak:
  • Tovar bol upravený podľa vašich želaní alebo pre inú osobu,
  • ide o tovar, ktorý je náchylný k rýchlemu znehodnoteniu, a tiež o tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  • jedná sa o tovar v uzavretej obálke, ktorý ste vybrali z obalu a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť.
  1. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy a nejedná sa o prípady z predchádzajúceho odseku, prosím použite tento formulár.
 1. Do 14 dní od vášho platného odstúpenia od zmluvy vám vrátime čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie na číslo účtu, ktoré nám sdáte. Najneskôr v rovnakej lehote ste povinní nám zakúpený tovar zaslať na adresu Březůvky 138, 763 45 Březůvky. Tovar by mal byť vrátený kompletný, v pôvodnom obale, nesmie vykazovať známky opotrebenia alebo poškodenia. Máme právo v uvedenej lehote posúdiť, či je vrátený tovar nepoškodený, neporušený a nepoužitý a či ste nezakúsili iným nakladaním, než je nevyhnutné vzhľadom na povahu a vlastnosti tovaru, zníženie hodnoty tohto tovaru. Náklady na vrátenie tovaru nesiete vy. Ak tovar nemôže byť vrátený z dôvodu svojej povahy bežnou poštovou cestou, tak nesiete aj takéto náklady.
 2. Ak je vrátený tovar poškodený vplyvom vášho nesprávneho zaobchádzania, sme oprávnení voči vám uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

VII. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich zo zmluvy. V takom prípade máte právo kontaktovať Českú obchodnú inšpekciu (Centrálna inšpekcia - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sa začína výlučne na žiadosť spotrebiteľa, a to len v prípade, ak spor nebolo možné riešiť priamo so predajcom. Žiadosť môžete podať najneskôr do 1 roka od dňa, kedy spotrebiteľ po prvýkrát uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predajcu. Máte právo iniciovať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Vady tovaru

 1.  Zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, najmä že:
   • Tovar má vlastnosti, ktoré sme sa dohodli, a ak nebola dohoda, také vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca popísali, alebo ktoré ste mohli očakávať vzhľadom na povahu tovaru a reklamu, ktorú sme poskytli,
   • tovar je vhodný na účel, ktorý sme uviedli pre jeho použitie,
   • tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutému vzorku alebo modelu, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa dohodnutého vzorku alebo modelu,
   • tovar je v primeranej kvalite, množstve alebo hmotnosti,
   • tovar spĺňa požiadavky zákonných predpisov.
   1.   Zabezpečujeme, že k objednanému tovaru je priložený daňový doklad.
   2.   Zodpovedáme za chyby vzniknuté po prevzatí tovaru v 24-mesačnej záručnej lehote, pokiaľ nie je na obale uvedená iná doba.

Reklamácia z dôvodu vadného plnenia

   1.   Prosím, vašu reklamáciu zašlite e-mailom na adresu:­ info@cannapurna.cz alebo listom na adresu Potoky 552, 760 01 Zlín.
   2.   Váš reklamačný list by mal obsahovať nasledujúce údaje:
   • Vaše kontaktné údaje, popis chyby a požiadavky na spôsob riešenia reklamácie,
   • doklad o nákupe tovaru (ideálne priložením nákupného dokladu).
   1.   Ak si myslíte, že tovar má vadu, pošlite ho spolu s reklamačným formulárom na vyššie uvedenú adresu. Tovar by mal byť primerane zabalený pre prepravu, aby nedošlo k jeho poškodeniu; musí byť čistý a kompletný.
   2.   Po podaní reklamácie dostanete písomné potvrdenie e-mailom - reklamačný protokol, ktorý slúži ako dôkaz pri riešení reklamácie. V reklamačnom protokole sú uvedené nasledujúce informácie: kedy bola reklamácia podaná, čo je jej obsah a aký spôsob riešenia reklamácie požadujete.

Vady tovaru

   1. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
   2. Naše povinnosti z dôvodu vadného plnenia sú aspoň také rozsiahle ako povinnosti výrobcu z dôvodu vadného plnenia. Inak máte právo uplatniť vadu, ktorá sa vyskytne u spotrebiteľského tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia.
    1. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je tovar možné používať, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za kvalitu vám zaručujeme, že tovar bude po určitú dobu vhodný na použitie pre bežný účel alebo si zachová svoje bežné vlastnosti. Ak nám oprávnene upozorníte na chybu tovaru, lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba nebežia počas doby, kedy nemôžete používať vadný tovar.
    2. Ustanovenia uvedené v tomto článku obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu z dôvodu chyby, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným užívaním, na použitý tovar so zvadou zodpovedajúcou miere používania alebo opotrebenia tovaru pri jeho prevzatí, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Nemáte právo na reklamáciu vadného plnenia, ak ste vedeli pred prevzatím tovaru, že má chybu, alebo ak ste túto chybu sami spôsobili.
    3. Počas doby záruky alebo doby použiteľnosti môžete uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby žiadať odstránenie chyby, ktorá predstavuje podstatné porušenie zmluvy (nezávisle od toho, či je chyba odstrániteľná alebo neodstrániteľná):
    • Odstránenie nedostatkov dodaním nového tovaru bez nedostatkov alebo dodaním chýbajúceho tovaru,
    • bezplatné odstránenie nedostatkov opravou,
    • primeraná zľava z kupnej ceny,
    • alebo vrátenie kupnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.
    1. Dôležitým faktorom je porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť už v čase uzatvorenia zmluvy a ktoré by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
    2. Pri nedostatku, ktorý predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (neovplyvňuje, či je nedostatok odstrániteľný alebo neodstrániteľný), máte nárok na odstránenie nedostatku alebo primeranú zľavu z kupnej ceny.
   3. Ak sa po oprave opakovane objaví odstrániteľná vada (zvyčajne tretia reklamácia pre tú istú vadu alebo štvrtá pre odlišné vady) alebo má tovar viacero vad (zvyčajne aspoň tri vady súčasne), máte právo požadovať zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.
   4. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňujeme ako predajca. Sme povinní vám poskytnúť písomné potvrdenie o tom, kedy ste uplatnili svoje právo, aký je obsah reklamácie a aký typ riešenia reklamácie požadujete; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe riešenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a jej trvaniu, prípadne písomné vysvetlenie odmietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby, ktoré sme poverili vykonaním opravy. 
   5. Pri uplatnení reklamácie ste povinní nám oznámiť, aké právo ste si zvolili. Zmena voľby bez našej súhlasu je možná iba v prípade, že ste žiadali o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak nezvoľte svoje právo pri podstatnom porušení zmluvy včas, máte práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
   6. Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, na základe odstúpenia od zmluvy môžete požadovať vrátenie celkovej kúpnej ceny.
   7. Ak dokážeme, že ste vedeli o chybe tovaru pred prevzatím alebo ste ju spôsobili sami, nie sme povinní vyhovieť vašej žiadosti.
   8. Prekážku spôsobenú vyššou mocou nepovažujeme za vadu plnenia.
   9. Vezmite prosím na vedomie, že zľavený tovar nemôžete reklamovať z dôvodu, pre ktorý bol tovar zľavený.

Spracovanie reklamácie

   1. Najneskôr do troch pracovných dní rozhodneme o vašej reklamácii alebo o tom, že je potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia vám v tejto lehote oznámime.
   2. Reklamáciu, vrátane odstránenia chyby, budeme riešiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej podania, pokiaľ sa s vami písomne nedohodneme na dlhšom termíne. Po uplynutí tohto termínu máte rovnaké práva, akoby išlo o podstatné porušenie zmluvy.
   3. Záručná doba sa predlžuje o dobu od podania reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy ste mali prevziať tovar. V prípade výmeny tovaru alebo jeho časti sa naša zodpovednosť uplatňuje tak, akoby išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.
   4. Ak vystupujete voči nám ako spotrebiteľ, máte právo na náhradu účelných nákladov spojených s reklamáciou. Tieto náklady sa považujú za najnižšie možné. O náhradu týchto nákladov musíte požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od uplynutia lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia, inak vám ich súd nemusí priznať.
   5. Zašleme vám písomné potvrdenie dátumu a spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonanej oprave a o dĺžke trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie odmietnutia reklamácie.

IX. Záverečné ustanovenia

   1. Obchodné podmienky sú v češtine. Všetky dohody medzi predajcom a kupujúcim sa riadia právom Českej republiky. Ak vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodnú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky a spory vyplývajúce z neho budú rozhodované príslušným súdom predajcu, a to aj z hľadiska veci, aj z hľadiska miesta. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
   2. Ako predajca nie sme viazaní voči vám žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
   3. Všetky práva k našim webovým stránkam, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, nám ako predajcovi patrí. Kopírovanie, úprava alebo iné použitie webových stránok alebo ich časti bez našej súhlasu je zakázané.
  • Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho užitia v rozpore s jeho určením.
  • Znenie obchodných podmienok môžeme meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
  • Kedykoľvek nás v prípade otázok týkajúcich sa týchto obchodných podmienok môžete kontaktovať na čísle +420 704 320 286.

 

V Prahe, dňa 15. 3. 2023. 

 

Späť do obchodu

Vybrané články z nášho blogu

Napísali o nás

Dalšie hodnotenie