Obchodné podmienky

I. O nás

 1. Sme spoločnosť Cannapurna, s.r.o., so sídlom Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00, Praha 5, identifikačné číslo: 087 41 468, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe sp. zn. C 324367 ("predávajúci").
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou nad 18 rokov ("kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho ("e-shop") na internetovej adrese https: / /www.cannapurna.sk/ ("webová stránka").
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

II. Užívateľský účet

 1. Z vášho užívateľského účtu môžete vykonať objednávku, užívateľský účet však pre vytvorenie objednávky nie je nevyhnutný - objednávku môžete vytvoriť aj bez registrácie.
 2. Pri registrácii, ale aj pri objednávke tovaru nezabudnite na to, že ste povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje a pri akejkoľvek zmene ich musíte aktualizovať. Údaje, ktoré uvediete pri objednávaní alebo v užívateľskom účte, považujeme za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
 4. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu nášho hardvérového a softvérového vybavenia, popr. tretích osôb.
 5. Pri registrácii nám tiež udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov pre zasielanie newslettera. Tento súhlas môžete kedykoľvek v nastavení užívateľského účtu odvolať. Prosím, zoznámte sa tiež so zásadami spracovania osobných údajov dostupných v záložke Podmienky ochrany osobných údajov.

 

III. Charakter a kúpa tovaru

Informácie o tovare

 1. Náš e-shop obsahuje všetky potrebné informácie o tovare. Aj napriek tomu s vami môžeme uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok, ktoré si individuálne zjednáme.
 2. V prípade uvedenia takej ceny, pri ktorej je zjavné, že sa jedná o chybu v písaní alebo číslach, nie je táto cena záväzná a zmluva nie je uzavretá.
 3. Všetka prezentácie tovaru na e-shope je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. S ohľadom na charakter tovaru upozorňujeme, že:
 • nákup tovaru na e-shope môže vykonať výlučne osoba staršia ako 18 rokov, vyhradzujeme si preto právo overiť si váš vek,
 • CBD, CBG, CBN oleje a ich kombinácie sú surovinou určenou na ďalšie spracovanie, nie na vnútorné použitie - v prípade, že tento tovar spotrebujete iným spôsobom alebo použijete pre iné účely, než na ktoré je tovar určený, nenesieme za takéto použitie žiadnu zodpovednosť,
 • CBD kvety sú zberateľským produktom a nie sú určené na konzumáciu - v prípade, že tento tovar užijete na iné účely, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť,
 • žiadne informácie na tejto webovej stránke v žiadnom prípadne nepodnecujú výrobu omamných látok - informácie, ktoré nájdete na tejto webovej stránke o liečivých a podporných vlastnostiach tovaru a CBD, CBG, CBN a ich kombinácií, sú iba informatívneho charakteru a nie je možné ich považovať za návod na použitie - nenesieme zodpovednosť za následky zaobchádzania s tovarom alebo jeho ďalším spracovaním a iným užitím.

 

Ako prebieha objednávka?

 1. Náš tovar si môžete zaobstarať na e-shope prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje najmä informácie o tovare, cene, spôsobe úhrady ceny a údaje o požadovanom spôsobe dodania tovaru a o nákladoch s tým spojených. Na základe týchto informácií vytvoríte objednávku ( "Objednávka").
 2. Pred zaslaním Objednávky vám umožníme na webovej stránke skontrolovať a meniť údaje. Údaje, ktoré v rámci objednávania zadáte, považujeme za aktuálne a pravdivé. Vyhradzujeme si právo overiť telefonicky údaje uvedené v Objednávke.
 3. Vytvorením Objednávky a teda súhlasom s týmito obchodnými podmienkami potvrdzujete, že ste sa s nimi zoznámili a že budete objednaný tovar užívať len v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
 4. Potom, čo obdržíme Objednávku, vám potvrdíme jej prijatie prostredníctvom e-mailovej správy na adresu uvedenú v Objednávke.
 5. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia našej e-mailové správy o prijatí Objednávky. Pokiaľ bude charakter objednávky neobvyklý (napr. vysoká cena či objemné množstvo), máme právo vás kontaktovať so žiadosťou o dodatočné potvrdenie Objednávky. V takom prípade bude kúpna zmluva uzatvorená, až od vás obdržíme potvrdenie tejto Objednávky.
 6. Náklady na používanie komunikačných prostriedkov vzniknuté v súvislosti s rokovaním o uzavretí kúpnej zmluvy si hradíte sami, tieto náklady sa nijako nelíšia od základnej sadzby.

 IV. Dodanie tovaru

 1. Tovar dodávame prostredníctvom vami vybraného spôsobu dopravy (Zásilkovňa) na adresu uvedenú v Objednávke. Osobný odber je možný len po predchádzajúcej dohode na adrese: Potoky 552, 760 01 Zlín, Česká Republika. Aktuálny cenník poštovného a balného nájdete vždy na príslušnom tovaru pri tvorbe Objednávky.
 2. Tovar vám bude dodaný najneskôr do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že objednaný tovar nebude na sklade a ani nebude naskladnený do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Táto dodacia lehota sa netýka tovaru, u ktorého je na tejto webovej stránke výslovne uvedená dlhšia dodacia doba.
 3. Pri dodaní ste povinní tovar prevziať. V prípade, že je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, ste povinní uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pri prevzatí tovaru od prepravcu ste povinní skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusíte zásielku od prepravcu prevziať. O zistenom poškodení nás bez zbytočného odkladu informujte a poškodenia prosím zdokumentujte.

V. Platobné podmienky

 1.   Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné a balné) môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: CZ9020100000002501732356, vedený u Fio banka, a.s.,
 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány Pays,
 • dobierkou pri odovzdaní tovaru.
 1. Ak budete platiť prevodom, prosíme vás o uhradení kúpnej ceny spolu s uvedením variabilného symbolu platby uvedeného v potvrdzovacom e-mailu, ktorý vám v potvrdení ponuky zašleme. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Tovar bude expedovaný po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho vedeného u poskytovateľa platobnej brány.
 2. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 3. Pre každú platbu vám vystavíme po uhradení ceny daňový doklad - faktúru. Tá bude spĺňať požiadavky daňových a účtovných predpisov.
 4. Predávajúci je platcom DPH. Informácie o celkovej cene tovaru vrátane DPH bude uvedená u ponuky tovaru.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak vstupujete do zmluvného vzťahu s nami ako spotrebiteľ, tj. Človek, ktorý vystupuje mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu do 14 dní od prevzatia tovaru.
 2. Dôležité upozornenie: Upozorňujeme, že podľa Občianskeho zákonníka nemožno odstúpiť od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, ak:
 • bol tovar upravený podľa vášho želania alebo pre inú osobu,
 • ide o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • ide o tovar v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vybrali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
 1. Ak vstupujete do zmluvného vzťahu s nami ako spotrebiteľ, tj. Človek, ktorý vystupuje mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu do 14 dní od prevzatia tovaru.
  Dôležité upozornenie: Upozorňujeme, že podľa Občianskeho zákonníka nemožno odstúpiť od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, ak:
  bol tovar upravené podľa vášho želania alebo pre inú osobu,
  ide o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  ide o tovar v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vybrali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
  Ak by ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy a nešlo by o prípady z predchádzajúceho odseku, prosím využite formulár.
 2. Do 14 dní od vášho platného odstúpenia od zmluvy vám vrátime sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie, a to na číslo účtu, ktoré nám oznámite. Najneskôr v rovnakej lehote ste povinní nám zakúpený tovar zaslať na adresu Potoky 552, 760 01 Zlín, Česká Republika. Tovar by mal byť vrátený kompletný, v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Máme právo vo vyššie uvedenej lehote posúdiť, či je vrátený tovar nepoškodený, neporušený a nepoužitý a či ste nespôsobili iným nakladaním, než je nutné s ohľadom na povahu a vlastnosti tovaru, zníženie hodnoty tohto tovaru. Náklady na vrátenie tovaru nesiete vy. Ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou, tak aj také náklady.
 3. Ak je vrátený tovar poškodený vplyvom vášho nesprávneho zaobchádzania, sme oprávnení voči vám uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

VII. Mimosúdne riešenie sporu

 1. Podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu plynúceho zo zmluvy. V takom prípade ste oprávnení obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu (Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. Máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Vady tovaru

 1. Zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že v čase, keď preberáte tovar, odpovedáme najmä za to, že:
 • má tovar vlastnosti, ktoré sme si dojednali, a ak chýba dojednanie, takej vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca popísali alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nami uvedenej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádzame,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

       2. Zodpovedáme za to, že k objednanému tovaru je priložený daňový doklad.

       3. Zodpovedáme za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24-mesačnej záručnej dobe, ak nie je na obale uvedená iná doba.

Uplatnenie práva z chybného plnenia

 1. Reklamáciu, prosíme, uplatnite na e-mail: info@cannapurna.sk alebo listom na adresu Potoky 552, 760 01 Zlín.
 2. Prípis k vami uplatňovanej reklamácii musí obsahovať nasledovné náležitosti:
 • vaše kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie,
 • preukázanie nákupu tovaru (najlepšie priložením dokladu o kúpe).
 1. Tovar, ktorý podľa vášho názoru obsahuje vadu, zašlite spolu s reklamačným formulárom na vyššie uvedenú adresu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, musia byť čistý a kompletný.
 2. Pri uplatnení reklamácie obdržíte prostredníctvom elektronickej pošty písomné potvrdenie - reklamačný protokol, slúžiace ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. V reklamačnom protokole sú uvedené nasledujúce informácie: kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete.

Vady tovaru

 1. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 2. Povinnosti z chybného plnenia máme najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Ste inak oprávnení uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia.
 3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa vám zaväzujeme, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak ste nám vytkli vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôžete chybný tovar užívať.
 4. Ustanovenia uvedené v tomto článku obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí vami, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia vám nepatrí, ak ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má vadu, alebo ak ste vadu sami spôsobili.
 5. V záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti môžete uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):
 • odstránenie chyby dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
 • bezplatné odstránenie vady opravou,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny
 • alebo vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.
 1. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 2. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú, či neodstrániteľnú), máte nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľnej vady po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), máte právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u nás ako predávajúceho. Sme povinní vám vydať písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené nami na vykonanie opravy.
 5. Pri uplatnení reklamácie ste povinný nám povedať, aké právo ste si zvolili. Zmena voľby bez nášho súhlasu je možná len vtedy, ak ste žiadali opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si nezvolíte svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, máte rovnaké právo ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 6. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môžete požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 7. Ak preukážeme, že ste pred prevzatím o chybe tovaru vedeli alebo ju sami spôsobili, nie sme povinní vášmu nároku vyhovieť.
 8. Za vadu plnenia sa nepovažuje prekážka spôsobená vyššou mocou.
 9. Vezmite prosím tiež na vedomie, že nemôžete reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

Vybavenie reklamácie

 1. Najneskôr do troch pracovných dní rozhodneme o vašej reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia vám v tejto lehote oznámime.
 2. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s vami písomne ​​nedohodneme na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty máte rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy ste si boli povinní tovar vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa naša zodpovednosť, ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.
 4. Ak vystupujete vo vzťahu k nám ako spotrebiteľ, máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, tieto náklady sú chápané ako najnižšie možné. O preplatenie týchto nákladov musíte požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia, inak vám ho súd nemusí priznať.
 5. Zašleme vám písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a o dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky sú v slovenskom jazyku. Každá dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky a spory z neho vyplývajúce budú rozhodované vecne a miestne príslušným súdom predávajúceho. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 2. Nie sme ako predávajúci vo vzťahu k vám viazaní žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka ČR.

 3. Všetky práva k našim webovým stránkam, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, videí, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí nám ako predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez nášho súhlasu.

 4. Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.

 5. Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 6. Kedykoľvek nás v prípade otázok k týmto obchodným podmienkam môžete kontaktovať na +420 704 320 286.

   

  V Prahe, dňa 10. 3. 2020.

 

Späť do obchodu

Vybrané články z nášho blogu

Napísali o nás

Dalšie hodnotenie